Medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Andel i kristne samfunn og andel i den romersk katolske kirke. 2006-2013. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Andel i kristne samfunn og andel i den romersk katolske kirke. 2006-2013. Antall og prosent
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Endring 2006-2013 Prosentvis endring 2006-2013
Medlemmer i alle tros- og livssyns­samfunn utenfor Den norske kirke, i alt 383 510 403 909 411 790 431 287 449 875 484 534 510 684 549 400 165 890 43,3
Medlemmer i kristne trossamfunn i alt 216 141 225 507 226 969 234 772 245 664 266 834 289 018 312 925 95 784 44,3
Medlemmer i kristne trossamfunns andel av alle medlemmer i trossamfunn 56,4 55,8 55,1 54,4 54,6 55,1 56,6 56,8 0,4 0,7
Den romersk-katolske kirke 46 440 51 508 54 011 57 348 66 972 83 018 102 286 121 130 74 690 160,8
Den romersk-katolske kirkes andel av de kristne samfunn 21,5 22,8 23,8 24,4 27,3 31,1 35,4 38,8 17,3 80,7

Kontakt