Tabell 3. Utvikling av medlemstall i Den norske kirke. 1970-2012. Absolutte tall og andel

Utvikling av medlemstall i Den norske kirke. 1970-2012. Absolutte tall og andel
Utvikling av medlemstall i Den norske kirke. 1970-2012. Absolutte tall og andel
ÅrMedlemmer i Den norske kirkeProsent av folkemengden
19701 3 642 27794,0
19803 595 34187,8
20002 3 901 56686,5
20083 3 874 82380,7
20123 829 30075,8
11970 og 1980 basert på folke- og boligtellingene.
2Årbok for Den norske kirke.
3KOSTRA-tall.
Standardtegn i tabeller