Rapporter 2009/29

Resultater fra Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 og tilleggsutvalg blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Resultater fra Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 og tilleggsutvalg blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Rapporter 2009/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Kultur, Kultur og fritid

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7626-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt