Tabell 6. Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 2006-2013. Antall

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 2006-2013
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 2006-2013
20062007200820092010201120122013
Medlemmer i alt1 383 510403 909411 790431 287449 875484 534510 684549 400
Baha'i1 0041 0151 0241 0231 0121 0641 0881 122
Buddhisme9 93410 75311 03812 25213 37614 58015 42616 001
Hinduisme3 6694 0984 5665 2385 1755 8585 6906 797
Islam72 02379 06883 68492 74498 953106 735112 236120 882
Jødedom2 870868850803818819153788
Kristendom216 141225 507226 969234 772245 664266 834289 018312 925
Sikhisme3 2 2572 4402 5372 7131 0372 9751 1333 323
Livssyn77 27179 72280 65981 12482 89084 48184 72286 061
Andre tros- og livssynssamfunn3414384636189501 1881 2181 501
1Omfatter bare medlemmene i trossamfunn som har søkt og mottatt statsstøtte i det aktuelle året.
2Et samfunn var ikke representert i statistikken i 2012.
3Et samfunn var ikke representert i statisitkken i 2010 og 2012.
Standardtegn i tabeller