Tabell 2. Personer i alderen 9-59 år som har vært på tros- eller livssynsmøte, og antall besøk i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Etter landbakgrunn, kjønn og alder. 2008. Andel og gjennomsnitt

Personer i alderen 9-59 år som har vært på tros- eller livssynsmøte, og antall besøk i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Etter landbakgrunn, kjønn og alder. 2008. Andel og gjennomsnitt
Personer i alderen 9-59 år som har vært på tros- eller livssynsmøte, og antall besøk i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Etter landbakgrunn, kjønn og alder. 2008. Andel og gjennomsnitt
ProsentBesøk i gjennomsnitt
Uten innvandrerbakgrunnInnvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc.Innvanderbakgrunn fra EU etc.Uten innvandrerbakgrunnInnvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc.Innvanderbakgrunn fra EU etc.
Alle3843393,07,84,8
Kjønn
Menn3843302,89,55,0
Kvinner3943473,26,04,5
Standardtegn i tabeller