Tabell 5. Medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Andel i kristne samfunn og andel i den romersk katolske kirke. 2006-2013. Antall og prosent

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Andel i kristne samfunn og andel i den romrsk katolske kirke. 2006-20013
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Andel i kristne samfunn og andel i den romrsk katolske kirke. 2006-20013
20062007200820092010201120122013Endring 2006-2013Prosentvis endring 2006-2013
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk i alt383 510403 909411 790431 287449 875484 534510 684549 400165 89043,3
Medlemmer i kristne trossamfunn i alt216 141225 507226 969234 772245 664266 834289 018311 92595 78444,3
Medlemmer i kristne troussamfunn's andel av alle medlemmer i trossamfunn56,455,855,154,454,655,156,656,80,40,7
Den romersk-katolske kirke46 44051 50854 01157 34866 97283 018102 286121 13074 690160,8
Den romersk-katolske kirkes andel av de kristne samfunn21,522,823,824,427,331,135,438,817,380,7
Standardtegn i tabeller