Statistiske analyser 095

Bruk av kulturtilbud og massemedier fra 1991 til 2006

Kultur og mediebruk i forandring

Kino er det kulturtilbudet flest benytter seg av, og bare 1 prosent av befolkningen har aldri vært på kino. Det er ett av resultatene som fremkommer i en omfattende publikasjon som blant annet vektlegger endringer i bruken av en rekke ulike kulturtilbud og medier de siste 16 åra.

Om publikasjonen

Tittel

Kultur og mediebruk i forandring. Bruk av kulturtilbud og massemedier fra 1991 til 2006

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 095

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Tids- og mediebruk, Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7302-5

ISBN (trykt)

9788253773018

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt