Tabell 1. Indeks for bedømming av hvor viktig Gud er i livet, gjennomsnitt, andelen som regner seg som en religiøs person og andelen som tror på Gud. 1982, 1990, 1996 og 2008

Indeks for bedømming av hvor viktig Gud er i livet, gjennomsnitt, andelen som regner seg som en religiøs person og andelen som tror på Gud. 1982, 1990, 1996 og 2008
Indeks for bedømming av hvor viktig Gud er i livet, gjennomsnitt, andelen som regner seg som en religiøs person og andelen som tror på Gud. 1982, 1990, 1996 og 2008
Indeks for bedømming av hvor viktig gud er i livet . Prosent1 Andelen som regner seg som en religiøs person. Prosent2 Andelen som tror på Gud. Prosent3
19825,24870
19904,64858
19964,74765
20084,24553
1I indeksen er summen av hvor mange som har svart på spørsmålet: «Hvor viktig vil du si at Gud er i ditt liv? Vær vennlig å svare ved hjelp av denne skalaen: 10 betyr ‘svært viktig’, og 1 betyr ‘ingen betydning’». Personer som sier de ikke vet, er utelukket.
2Basert på spørsmålet: «Uansett om du går i kirken eller ikke, vil du si at du er: 1. en religiøs person, 2. ikke en religiøs person, 3. overbevist ateist?» Personer som sier de ikke vet, er utelukket.
3Basert på spørsmålet: "Tror du på Gud?"
Standardtegn i tabeller