Tabell 4. Andel som har ulik tilknytning til tros- eller livssynsforeninger. Alder 16-79 år. 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og 2012. Prosent

Andel som har ulik tilknytning til tros- eller livssynsforeninger. Alder 16-79 år. 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og 2012. Prosent
Andel som har ulik tilknytning til tros- eller livssynsforeninger. Alder 16-79 år. 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og 2012. Prosent
Ikke medlem i noe tros- eller livssyns-foreningMedlem i statskirkenMedlem i annen tros- eller livssynsforening
19948856
19977875
20008856
20049828
200811789
201214759
Standardtegn i tabeller