Publikasjon

Notater 2012/34

Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011

Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk : dokumentasjonsrapport

Innhold

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde, og i tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år. I løpet av en treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for levekårsundersøkelsen EU-SILC var i 2011 fritid og friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk.

Kontakt