Medlemmer i tros- og livssyns­samfunn utenfor Den norske kirke. 2006-2013. Antall

Tilbake til artikkelen

Medlemmer i tros- og livssyns­samfunn utenfor Den norske kirke. 2006-2013. Antall1
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Omfatter bare medlemmene i tros- og livssynssamfunn som har søkt og mottatt statsstøtte i det aktuelle året.
2Et samfunn var ikke representert i statistikken i 2012.
3Et samfunn var ikke representert i statisitkken i 2010 og 2012.
Medlemmer i alt 383 510 403 909 411 790 431 287 449 875 484 534 510 684 549 400
Baha'i 1 004 1 015 1 024 1 023 1 012 1 064 1 088 1 122
Buddhisme 9 934 10 753 11 038 12 252 13 376 14 580 15 426 16 001
Hinduisme 3 669 4 098 4 566 5 238 5 175 5 858 5 690 6 797
Islam 72 023 79 068 83 684 92 744 98 953 106 735 112 236 120 882
Jødedom2 870 868 850 803 818 819 153 788
Kristendom 216 141 225 507 226 969 234 772 245 664 266 834 289 018 312 925
Sikhisme3 2 257 2 440 2 537 2 713 1 037 2 975 1 133 3 323
Livssyn 77 271 79 722 80 659 81 124 82 890 84 481 84 722 86 061
Andre tros- og livssynssamfunn 341 438 463 618 950 1 188 1 218 1 501

Kontakt