Andel som har ulik tilknytning til tros- eller livssynsforeninger. Alder 16-79 år. 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og 2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har ulik tilknytning til tros- eller livssynsforeninger. Alder 16-79 år. 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og 2012. Prosent
  Ikke medlem i noe tros- eller livssynsforening Medlem i statskirken Medlem i annen tros- eller livssynsforening
1994 8 85 6
1997 7 87 5
2000 8 85 6
2004 9 82 8
2008 11 78 9
2012 14 75 9

Kontakt