Utvikling av medlemstall i Den norske kirke. 1970-2012. Absolutte tall og andel

Tilbake til artikkelen

Utvikling av medlemstall i Den norske kirke. 1970-2012. Absolutte tall og andel
  Medlemmer i Den norske kirke Prosent av folkemengden
11970 og 1980 basert på folke- og boligtellingene.
2Årbok for Den norske kirke.
3KOSTRA-tall.
19701 3 642 277 94,0
1980 3 595 341 87,8
20002 3 901 566 86,5
20083 3 874 823 80,7
2012 3 829 300 75,8

Kontakt