Personer i alderen 9-59 år som har vært på tros- eller livssynsmøte, og antall besøk i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Etter landbakgrunn, kjønn og alder. 2008. Andel og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Personer i alderen 9-59 år som har vært på tros- eller livssynsmøte, og antall besøk i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Etter landbakgrunn, kjønn og alder. 2008. Andel og gjennomsnitt
  Prosent Besøk i gjennomsnitt
  Uten innvandrerbakgrunn Innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. Innvandrerbakgrunn fra EU etc. Uten innvandrerbakgrunn Innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. Innvandrerbakgrunn fra EU etc.
Alle 38 43 39 3,0 7,8 4,8
             
Kjønn            
Menn 38 43 30 2,8 9,5 5,0
Kvinner 39 43 47 3,2 6,0 4,5

Kontakt