382788
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/aar
382788
statistikk
2020-04-22T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogsveier

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

130

kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2019

Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
20192018 - 20192009 - 2019
KmEndring i prosentEndring i prosent
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier13038,388,4
Ombygde veier36027,255,2
 
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier137-12,7-52,9
Ombygde veier6076,5-34,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Ferdigstilte skogsveier

Ferdigstilte skogsveier
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
20093276923250629191
201039183300455188112
20113647824935615542
20124429226447818978
20134418231447919558
20144387036443617569
201553410533542416572
201653411541242515668
201748710338844117251
20184929428338915734
201955013036041913760
 
2019
Østfold (-2019)411322911
Akershus og Oslo17125200
Hedmark (-2019)96285530132
Oppland (-2019)8510112751711
Buskerud (-2019)6464647916
Vestfold (-2019)1442912
Telemark (-2019)1942343275
Aust-Agder (-2019)5551777257
Vest-Agder (-2019)50136863011
Rogaland8241450
Hordaland (-2019)1183000
Sogn og Fjordane (-2019)720310
Møre og Romsdal2568821
Trøndelag - Trööndelage392522101
Nordland805641
Troms - Romsa (-2019)9310922
Finnmark - Finnmárku (-2019)200000

Tabell 2 
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner

Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
2009117 01178 98238 02934 557
2010135 262110 04225 22041 966
2011123 263100 28722 97639 866
2012173 218138 92334 29555 902
2013178 392147 02631 36663 273
2014186 366148 35038 01660 963
2015243 172203 35839 81489 483
2016267 534221 77145 76398 021
2017267 307227 08940 21891 934
2018252 274214 95937 31592 567
2019295 364265 54129 823105 942
 
2019
Østfold (-2019)20 62720 2783495 621
Akershus og Oslo7 1507 120302 061
Hedmark (-2019)35 35133 5991 7529 257
Oppland (-2019)43 73641 3062 43014 834
Buskerud (-2019)22 40520 3572 0487 604
Vestfold (-2019)5 4234 7806431 467
Telemark (-2019)13 75511 7861 9694 107
Aust-Agder (-2019)22 31617 0485 2687 476
Vest-Agder (-2019)28 30418 4759 8298 258
Rogaland6 9154 8712 0442 962
Hordaland (-2019)15 90715 90705 154
Sogn og Fjordane (-2019)3 2452 8533921 360
Møre og Romsdal12 87012 3025684 601
Trøndelag - Trööndelage45 51245 11040225 716
Nordland5 6594 5411 1181 028
Troms - Romsa (-2019)5 7634 7829814 231
Finnmark - Finnmárku (-2019)4264260205

Tabell 3 
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter

Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
1Gjelder både nybygging og ombygging.
200926327221810014969
20102883381288416647
201130733710711719665
2012390387411129168102
201337139518812417997
2014342350253156216122
201546246840216827289
2016421424353204299134
2017463462479180317115
2018570573514195318129
2019543565309151369102

Tabell 4 
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier

Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
Kilometer
1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
2Pr 1. januar.
Hele landet
2018249 429
2019249 907
2020249 606
 
2020
Østfold (-2019)1 673
Akershus og Oslo2 773
Hedmark (-2019)11 804
Oppland (-2019)6 654
Buskerud (-2019)6 218
Vestfold (-2019)1 240
Telemark (-2019)4 876
Aust-Agder (-2019)2 342
Vest-Agder (-2019)747
Rogaland492
Hordaland (-2019)940
Sogn og Fjordane (-2019)632
Møre og Romsdal1 018
Trøndelag - Trööndelage5 853
Nordland1 085
Troms - Romsa (-2019)1 025
Finnmark - Finnmárku (-2019)234

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogsveier

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfilen lagres som arkivfil på Unix.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Seksjon for miljøstatistikk har gjort beregninger på veiarealet i Norge .

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Datakilder og utvalg

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av  Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB