348014
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/aar
348014
statistikk
2019-04-26T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogsveier

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

94

kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2018

Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
20182017 - 20182008 - 2018
KmEndring i prosentEndring i prosent
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier94-8,727,0
Ombygde veier283-27,1-10,4
 
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier157-8,7-33,5
Ombygde veier34-33,3-60,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Ferdigstilte skogsveier

Ferdigstilte skogsveier
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
20084137431660923686
20093276923250629191
201039183300455188112
20113647824935615542
20124429226447818978
20134418231447919558
20144387036443617569
201553410533542416572
201653411541242515668
201748710338844117251
20184929428338915734
 
2018
Østfold205732120
Akershus og Oslo1029520
Hedmark111196224112
Oppland4962060177
Buskerud476352865
Vestfold211181032
Telemark34122773248
Aust-Agder4021527151
Vest-Agder306452192
Rogaland164314120
Hordaland1242411
Sogn og Fjordane178720111
Møre og Romsdal2548430
Trøndelag351142853
Nordland609340
Troms - Romsa113324143
Finnmark - Finnmárku8012100

Tabell 2 
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner

Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
2008123 81392 89930 91438 001
2009117 01178 98238 02934 557
2010135 262110 04225 22041 966
2011123 263100 28722 97639 866
2012173 218138 92334 29555 902
2013178 392147 02631 36663 273
2014186 366148 35038 01660 963
2015243 172203 35839 81489 483
2016267 534221 77145 76398 021
2017267 307227 08940 21891 934
2018252 274214 95937 31592 567
 
2018
Østfold10 8668 8232 0432 489
Akershus og Oslo4 7264 3963301 089
Hedmark38 59937 5711 0289 886
Oppland13 59012 0391 5513 486
Buskerud25 53624 5779597 574
Vestfold13 65311 4892 1645 024
Telemark24 01421 1512 8636 907
Aust-Agder14 1189 9134 2055 105
Vest-Agder17 6809 7227 9584 782
Rogaland8 6264 6333 9932 753
Hordaland8 3757 2181 1573 705
Sogn og Fjordane13 53510 2943 2416 935
Møre og Romsdal8 8318 3684634 209
Trøndelag39 76538 4941 27122 073
Nordland4 1973 0351 1622 237
Troms - Romsa5 5452 7472 7983 882
Finnmark - Finnmárku618490128430

Tabell 3 
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter

Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
1Gjelder både nybygging og ombygging.
20082382551489612978
200926327221810014969
20102883381288416647
201130733710711719665
2012390387411129168102
201337139518812417997
2014342350253156216122
201546246840216827289
2016421424353204299134
2017463462479180317115
2018570573514195318129

Tabell 4 
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier

Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
Kilometer
1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
2Pr 1. januar.
Hele landet
2017249 361
2018249 429
2019249 907
 
2019
Østfold1 668
Akershus og Oslo3 077
Hedmark11 755
Oppland6 693
Buskerud6 211
Vestfold1 236
Telemark4 881
Aust-Agder2 346
Vest-Agder741
Rogaland482
Hordaland936
Sogn og Fjordane629
Møre og Romsdal1 014
Trøndelag5 839
Nordland1 091
Troms - Romsa1 058
Finnmark - Finnmárku250

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogsveier

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfilen lagres som arkivfil på Unix.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Seksjon for miljøstatistikk har gjort beregninger på veiarealet i Norge .

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Datakilder og utvalg

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av  Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB