305242
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/aar
305242
statistikk
2018-04-26T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogsveier

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

103

kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2017

Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
20172016 - 20172007 - 2017
KmEndring i prosentEndring i prosent
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier103-10,477,6
Ombygde veier388-5,898,0
 
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier17210,3-17,7
Ombygde veier51-25,0-35,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Ferdigstilte skogsveier

Ferdigstilte skogsveier
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
20073205819655320979
20084137431660923686
20093276923250629191
201039183300455188112
20113647824935615542
20124429226447818978
20134418231447919558
20144387036443617569
201553410533542416572
201653411541242515668
201748710338844117251
 
2017
Østfold39535621
Akershus og Oslo90131040
Hedmark78217633163
Oppland5488270283
Buskerud5094434117
Vestfold262111635
Telemark3684050177
Aust-Agder3431947213
Vest-Agder356879209
Rogaland9151371
Hordaland1913101242
Sogn og Fjordane134222110
Møre og Romsdal2153620
Sør-Trøndelag (-2017)843511
Nord-Trøndelag (-2017)3213241144
Nordland503470
Troms - Romsa132723147
Finnmark - Finnmárku602000

Tabell 2 
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner

Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
200784 14562 58721 55826 232
2008123 81392 89930 91438 001
2009117 01178 98238 02934 557
2010135 262110 04225 22041 966
2011123 263100 28722 97639 866
2012173 218138 92334 29555 902
2013178 392147 02631 36663 273
2014186 366148 35038 01660 963
2015243 172203 35839 81489 483
2016267 534221 77145 76398 021
2017267 307227 08940 21891 934
 
2017
Østfold16 00415 8231814 317
Akershus og Oslo4 4263 8495771 084
Hedmark31 92530 8051 1208 648
Oppland23 51921 2962 2237 056
Buskerud33 19632 0231 1739 815
Vestfold10 0357 8412 1943 135
Telemark22 56420 3702 1946 771
Aust-Agder16 32510 0246 3015 337
Vest-Agder19 41810 5838 8355 334
Rogaland6 7744 1832 5913 075
Hordaland23 85622 2661 59011 972
Sogn og Fjordane11 7457 8633 8821 068
Møre og Romsdal8 4528 0274254 177
Sør-Trøndelag (-2017)5 3835 2011822 660
Nord-Trøndelag (-2017)23 24921 1072 14210 762
Nordland3 4172 1631 2541 719
Troms - Romsa6 5353 1803 3554 689
Finnmark - Finnmárku4874870315

Tabell 3 
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter

Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
1Gjelder både nybygging og ombygging.
20072472921137512652
20082382551489612978
200926327221810014969
20102883381288416647
201130733710711719665
2012390387411129168102
201337139518812417997
2014342350253156216122
201546246840216827289
2016421424353204299134
2017463462479180317115

Tabell 4 
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier

Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
Kilometer
1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
2Pr 1. januar.
Hele landet
2016249 034
2017249 361
2018249 429
 
2018
Østfold1 666
Akershus og Oslo2 788
Hedmark11 708
Oppland6 695
Buskerud6 156
Vestfold1 234
Telemark4 862
Aust-Agder2 349
Vest-Agder733
Rogaland475
Hordaland917
Sogn og Fjordane626
Møre og Romsdal1 051
Sør-Trøndelag (-2017)2 398
Nord-Trøndelag (-2017)3 379
Nordland1 084
Troms - Romsa1 059
Finnmark - Finnmárku250

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogsveier

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfilen lagres som arkivfil på Unix.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Seksjon for miljøstatistikk har gjort beregninger på veiarealet i Norge .

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Datakilder og utvalg

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av  Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB