03773: Bygging og ombygging av vinterbilveier og traktorveier (F) 1950 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 70 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Anlegg:
antall
Lengde, nybygde veier (km):
km
Lengde, omlegging og ombygging (km):
km
Referansetid
Anlegg:
31.12.
Lengde, nybygde veier (km):
31.12.
Lengde, omlegging og ombygging (km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler. Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken