Skogsveier

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03772: Bygging og ombygging av helårs bilveier og sommerbilveier (F) 1950 - 2023

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
24.04.2024 08:00
Anlegg:
antall
Lengde, nybygde veier (km):
km
Lengde, omlegging og ombygging (km):
km
Anlegg:
31.12.
Lengde, nybygde veier (km):
31.12.
Lengde, omlegging og ombygging (km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1950 , 1951 , 1952 ,

Valgt 1 av totalt 74

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler. Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.