Til toppen
09009: Skogsveier. Gjennomsnittlige anleggsutgifter, etter vegtype og tilskuddstype (kr per meter) 1990 - 2019
Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlige anleggsutgifter:
kr per meter
Referansetid
Gjennomsnittlige anleggsutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type skogsbilvei
Må velges *
tilskudd
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

tilskudd

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjelder både nybygging og ombygging av vei.

Brukerveiledning for statistikkbanken