Artiklar om sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Mindre sal av bensin og diesel i 2023 Artikkel 22. mars

  Salet av bensin og diesel til vegtrafikk minka med 6 prosent frå 2022 til 2023. Til samanlikning auka salet av jetparafin med 10 prosent.

2022

 1. Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikken Artikkel 19. september

  I august enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 337 millionar liter. Det er ein nedgang på 4,8 prosent samanlikna med salet i august i fjor.

 2. Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikken Artikkel 18. august

  I juli enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 330 millionar liter. Det er ein nedgang på 9,3 prosent samanlikna med salet i juli i fjor.

 3. Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikk Artikkel 20. juli

  I juni enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 339 millionar liter. Det er ein nedgang på 2,6 prosent samanlikna med salet i juni i fjor.

 4. Auka sal av petroleumsprodukt til vegtrafikk Artikkel 25. april

  I mars enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 325 millionar liter. Dette er 13 millionar liter meir enn i mars 2021.

 5. Uendra sal av petroleumsprodukt til vegtrafikk Artikkel 21. mars

  I februar enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 288 millionar liter. Dette er same mengde som i februar 2021.

 6. Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikk Artikkel 21. februar

  I januar enda samla sal av bilbensin og autodiesel på 287 millionar liter, ein nedgang på 2,7 prosent samanlikna med same månad i 2021.

 7. Auka sal av drivstoff til vegtrafikk i desember Artikkel 21. januar

  I desember auka samla sal av bilbensin og autodiesel med 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

2021

 1. Auka drivstoffsal til vegtrafikk i november Artikkel 21. desember

  I november enda det samla salet av bilbensin og autodiesel på 331 millionar liter, ein auke på 6,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

 2. Uendra sal av autodiesel i oktober Artikkel 22. november

  I oktober vart det selt 254 millionar liter autodiesel, same mengde som i same månad i fjor.

 3. Auka sal av flydrivstoff i september Artikkel 21. oktober

  I september vart det selt 43 millionar liter jetparafin, ein auke på 9 millionar liter samanlikna med same månad i fjor.

 4. Mindre sal av drivstoff til vegtrafikk Artikkel 20. september

  I august var samla sal av bilbensin og autodiesel 354 millionar liter, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med salet i same månad i 2020.

 5. Auka sal av bilbensin i juli Artikkel 20. august

  I juli vart det selt 114 millionar liter bilbensin. Det er ein auke på 3,6 prosent samanlikna med same månad i 2020.

 6. Auka sal av autodiesel Artikkel 20. juli

  I juni vart det selt 258 millionar liter autodiesel. Det er ein auke på 1,2 prosent samanlikna med same månad i 2020.

 7. Auka sal av drivstoff til vegtrafikken Artikkel 21. juni

  Samla sal av bilbensin og autodiesel enda på 323 millionar liter i mai. Det er ein auke på 4,2 prosent samanlikna med same månad i fjor.