Det vart selt 249 millionar liter autodiesel i juni, 5 millionar liter mindre enn i same periode i 2021 viser statistikken Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff. Salet av bilbensin gjekk ned med 4 millionar liter, og enda på 90 millionar liter.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i juni månad i 2020, 2021 og 2022. Millionar liter. Førebelse tal

¹ Omfattar tungdestillat, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).