Derimot minka salet av bilbensin med 3 millionar liter samanlikna med i oktober i fjor, og enda på 77 millionar liter. Det svarar til ein nedgang på 3,8 prosent. Den samla nedgangen i sal av drivstoff til vegtrafikk vart då på 0,9 prosent i oktober.

Salet av jetparafin enda på 62 millionar liter i oktober, ein oppgang på 11 millionar liter samanlikna med same månad i 2020. Salet i oktober 2021 utgjer 58% av mengda som vart selt i oktober 2019, då 107 millionar liter.

Figur 1. Sal av jetparafin, 2019, 2020 og 2021. Millionar liter. Førebelse tal

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt, januar t.o.m. oktober 2020 og 2021. Millionar liter. Førebelse tal

¹ Omfattar tungdestillat, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).