Det vart selt 250 millionar liter autodiesel i mars, 10 millionar liter meir enn i same periode i 2021 viser statistikken Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff. Salet av bilbensin auka med 3 millionar liter, og enda på 75 millionar liter.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i mars månad i 2020, 2021 og 2022. Millionar liter. Førebelse tal

¹ Omfattar tungdestillat, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).

Sal av reint, flytande biodrivstoff

I mars 2022 vart det selt 8 millionar liter reint biodrivstoff i Norge. Av dette gjekk 6 millionar liter til vegtrafikken.