Det var selt 257 millionar liter autodiesel i august, 6 millionar liter mindre enn i august i fjor. Salet av bilbensin gjekk ned 3 millionar liter, og enda på 97 millionar liter.

Salet av jetparafin auka med 14,7 prosent i august samanlikna med august i fjor, og enda på 39 millionar liter.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt, januar t.o.m. august 2020 og 2021. Førebelse tal

¹ Omfattar tungdestillat, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).