Det var selt 257 millionar liter autodiesel i august, 6 millionar liter mindre enn i august i fjor. Salet av bilbensin gjekk ned 3 millionar liter, og enda på 97 millionar liter.

Salet av jetparafin auka med 14,7 prosent i august samanlikna med august i fjor, og enda på 39 millionar liter.

¹ Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).