Publisert Tittel Åpne
19. juni 2020 Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai Artikkel
18. mai 2020 Stor nedgang i petroleumssal og utslepp Artikkel
22. april 2020 Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil Artikkel
15. april 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. mars 2020 Auka sal av petroleumsprodukt Artikkel
19. februar 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. januar 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. desember 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel Artikkel
20. november 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel Artikkel
21. oktober 2019 Sal av petroleumsprodukt opp med 3,5 prosent Artikkel
19. september 2019 Sal av petroleumsprodukt ned med 3 prosent Artikkel
20. august 2019 Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommer Artikkel
23. juli 2019 Framleis nedgang i salet av petroleumsprodukt Artikkel
20. juni 2019 Ein nedgang i salet på 6 prosent i mai 2019 Artikkel
20. mai 2019 Ein nedgang i salet på 8 prosent i april 2019 Artikkel
24. april 2019 Ein nedgang i salet på 5 prosent i mars 2019 Artikkel
12. april 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel til bilar Artikkel
19. mars 2019 Ein nedgang i salet på 8 prosent i februar 2019 Artikkel
20. februar 2019 Ein nedgang i salet på 9 prosent i januar 2019 Artikkel
18. januar 2019 Ein nedgang i salet på 6 prosent i desember 2018 Artikkel