Publisert Tittel Åpne
20. mai 2021 Auka sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. april 2021 Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars Artikkel
14. april 2021 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
22. mars 2021 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
22. februar 2021 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. januar 2021 Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikken Artikkel
21. desember 2020 Nedgang i bensinsalet Artikkel
19. november 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. oktober 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
21. september 2020 Auka sal av bensin Artikkel
19. august 2020 Auke i salet av diesel til vegtransport Artikkel
21. juli 2020 Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen Artikkel
19. juni 2020 Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai Artikkel
18. mai 2020 Stor nedgang i petroleumssal og utslepp Artikkel
22. april 2020 Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil Artikkel
15. april 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. mars 2020 Auka sal av petroleumsprodukt Artikkel
19. februar 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. januar 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. desember 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel Artikkel