Publisert Tittel Åpne
21. desember 2020 Nedgang i bensinsalet Artikkel
19. november 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. oktober 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
21. september 2020 Auka sal av bensin Artikkel
19. august 2020 Auke i salet av diesel til vegtransport Artikkel
21. juli 2020 Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen Artikkel
19. juni 2020 Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai Artikkel
18. mai 2020 Stor nedgang i petroleumssal og utslepp Artikkel
22. april 2020 Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil Artikkel
15. april 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. mars 2020 Auka sal av petroleumsprodukt Artikkel
19. februar 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. januar 2020 Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikkel
20. desember 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel Artikkel
20. november 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel Artikkel
21. oktober 2019 Sal av petroleumsprodukt opp med 3,5 prosent Artikkel
19. september 2019 Sal av petroleumsprodukt ned med 3 prosent Artikkel
20. august 2019 Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommer Artikkel
23. juli 2019 Framleis nedgang i salet av petroleumsprodukt Artikkel
20. juni 2019 Ein nedgang i salet på 6 prosent i mai 2019 Artikkel