Det vart selt 224 millionar liter autodiesel i februar, 2 millionar liter meir enn i same periode i 2021 viser statistikken Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff. Salet av bilbensin gjekk ned med 2 millionar liter, og enda på 64 millionar liter.

Tal for sal av reint, flytande biodrivstoff

Frå og med 2022 utvidast statistikken med tal for flytande biodrivstoff selt reint.

I februar 2022 vart det til samen selt 7 millionar liter reint biodrivstoff i Norge. Av dette gjekk 5 millionar liter til vegtrafikken.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i februar månad i 2020, 2021 og 2022. Millionar liter. Førebelse tal

¹ Omfattar tungdestillat, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).