Tettsteders befolkning og areal

Til toppen
05212: Folkemengde, etter kjønn og tettbygd/spredtbygd strøk (K) 1990 - 2020
Sist endret
06.10.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde:
personer
Referansetid
Folkemengde:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tettbygd/spredtbygd
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

tettbygd/spredtbygd

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken