Notater 2000/69

Teknisk dokumentasjon 2000

Tettstedsavgrensing

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Tettstedsavgrensing. Teknisk dokumentasjon 2000

Ansvarlige

Marianne Vik Dysterud, Erik Engelien

Serie og -nummer

Notater 2000/69

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt