Rapporter 1999/29

Metode og resultater

Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder. Metode og resultater

Ansvarlige

Marianne Vik Dysterud, Erik Engelien, Per Schøning

Serie og -nummer

Rapporter 1999/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Areal

ISBN (trykt)

82-537-4734-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

81

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt