Befolkning

Oppdatert: 23. februar 2021

Neste oppdatering: 19. mai 2021

Endring i folketalet
Befolkning og endringar siste år og kvartal

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir folketalet for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet ved årsskiftet blir gitt etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap. Nye tal for fødde, døde, innanlandske flyttingar og inn- og utvandringar som viser endringane i befolkninga kjem kvart kvartal.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

40 81 13 15

Oppdrag befolkningsstatistikk

befolkning@ssb.no