244880
/befolkning/statistikker/samboer/aar
244880
Ett av fire par er samboere
statistikk
2015-11-26T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
true
Utvalgsbasert statistikk som gir samlivsstatus basert på faktisk adresse for kvinner og menn i alderen 16-79 år som andeler samboende, gifte og ikke i samliv.

Samboere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

39 %

av befolkningen 25-29 år er samboere

Andel samboere i ulike aldersgrupper. Prosent
1993-19951999-20012005-20072011-2013
20-24 år25223025
25-29 år35394039
30-34 år24303136
35-39 år15202429
40-44 år10162022
45-49 år8111621
50-54 år681015
55-59 år47810
60-69 år3467
70-79 år1224

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner

Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner
Samlivsform, kjønn, alder199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Samboere
Menn
16-19 år000111212211113311122
20-24 år181617171717111427191825232421241918211822
25-29 år373835373839353637404337394037293341314036
30-34 år272830312932373333373129313730282836343734
35-39 år141523202223221927262725242628263128293133
40-44 år121010132115142115221724192319232219202422
45-49 år913811111213914181418171620211721242016
50-54 år888910117101114159121011151613161917
55-59 år7676596710712811101191112141217
60-69 år443456367567778576899
70-79 år202223312362344244675
Kvinner
16-19 år652757664478475464215
20-24 år312934353332293135353236383736303234322930
25-29 år353339363742384139484045413944395141344549
30-34 år222423232728272631333532283034323338333834
35-39 år121611161818152022222722242524262529282731
40-44 år11121291315151616151719191820202026192520
45-49 år9699811121212141313141621201721182020
50-54 år775667961199812109151112141613
55-59 år14366647675848871179910
60-69 år312225245233465475594
70-79 år011111111223232233312
Gifte
Menn
16-19 år....1............1......1..000000
20-24 år323331224423211322251
25-29 år221722151815171514181616151611192112161217
30-34 år484945404442363737363736454441434528303437
35-39 år683559595655535448494453495149504952474648
40-44 år757173686265645661546056585652556365635155
45-49 år787574737170687170676460646555565758575661
50-54 år827674747776767269677071716869666669675862
55-59 år778179798177727677757274737075737570687163
60-69 år807881777974817876797975757177777276747571
70-79 år777476737476697475797277787177807478747676
Kvinner
16-19 år01010110010110..100000
20-24 år998778465846757576463
25-29 år354129293030312529242623273023272121282028
30-34 år605359565348534950434641484749425240424345
35-39 år686772666360655956585656585456545757505653
40-44 år706870766862646263646159605961625952665557
45-49 år737770737371726769635863616261565553616156
50-54 år747577696971727269706664647067606066615857
55-59 år717276707469757175746269677069616168647161
60-69 år666466707068686560647067646168656971656268
70-79 år424544464250424351534250474953564746555954
Ikke i samliv
Menn
16-19 år10010099999999989998979999999897989999999898
20-24 år827980808287846976807275752977737980777777
25-29 år404543484446484848424147464552524546534747
30-34 år252325292726273029273235242029282736362929
35-39 år172117212223252725252922272423242119242320
40-44 år131916181719222323242320232129231516172423
45-49 år141218161718191917162322201925232721202323
50-54 år111518161213171819181520172220201917172321
55-59 år161315151415221714171618162014181418171721
60-69 år161816191620161518161518192215182118181619
70-79 år212522252421282523182221192519182218211719
Kvinner
16-19 år949498929592939496959391969395959496989995
20-24 år596358586060676363586458555857656261656667
25-29 år302632353328313433293432323133342838393623
30-34 år192418222024202520241927242416261521262021
35-39 år201616181923202022201722172220201815221817
40-44 år182018151923212319212122212320182122162023
45-49 år181721181917162119232925252318242827201924
50-54 år191818262423192120212428242023252922252730
55-59 år282521242025212219203323292324322826272028
60-69 år323532282826303135342630323326312424292928
70-79 år585455545749575548465747514845425151434044

Om statistikken

Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, fordelt på ulike aldersgrupper og kjønn.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Person: Utvalget som statistikken baserer seg på er trukket blant alle personer 16-79 år som ifølge Det sentrale folkeregister var bosatt i Norge per 1. januar. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge og hvor de skal ha adresse, går frem av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med seinere endringer) og forskrifter til denne fra 1994.

Par: Som et par regnes to personer som bor i samme bolig og er gift med hverandre, er registrerte partnere eller er samboere, dvs. er i samliv uten å ha inngått ekteskap eller registrert partnerskap.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Samboere
Emne: Befolkning

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Landet. 

Hyppighet og aktualitet

Hvert 3. år.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken som er utvalgsbasert gir samlivsstatus basert på faktisk adresse for kvinner og menn i alderen 16-79 år i form av andeler samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper. Statistikken gir en tidsserie tilbake til 1977, og har siden 1993 vært utarbeidet med tall for hvert år.

Brukere og bruksområder

Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken er basert på intervjudata, og om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I SSB sin registerbaserte familie- og husholdningsstatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi noe færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted. Se SSBs husholdningsstatistikk.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2,3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år.

Datakilder og utvalg

Kildene er Statistisk sentralbyrås Reiseundersøkelse og folkeregisteropplysninger. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen har vært den samme i undersøkelsene, og vi antar at det ikke har ført til brudd i tidsseriene.

Fra og med 2005 er undersøkelsen basert på et representativt årlig utvalg på 8 000 norske personer i alderen 16 - 79 år.

Utvalgstrekkingen skjer i henhold til SSBs standard utvalgsplan.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju.

Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar.

Andelen samboere i en aldersgruppe er beregnet ved å se på hvor mange i aldersgruppen som har svart at de er samboere i forhold alle som har svart på spørsmålene om samlivsstatus i denne aldersgruppen. Andelen som er gifte/ikke i samliv er regnet ut på tilsvarende måte.

Totalt antall samboere er anslått ved å multiplisere den beregnede andelen som er samboere i en aldersgruppe med middelfolkemengden i den samme aldersgruppen.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2005 har dataene blitt hentet fra SSBs Reiseundersøkelse. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie-og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen er den samme, og man antar at bruk av data fra ulike undersøkelser ikke har medført brudd i tidsseriene.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent.

Enhetsfrafallet har økt noe over tid er nå på drøyt 40 prosent. Produksjonsmetoden er slik at vi ikke har noen grunn til å tro at det foreligger systematiske skjevheter pga. frafallet i resultatet. Det partielle frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt.

Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som gav oppgave (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til hvilke grunner de som ikke var å treffe hadde for ikke å delta.

Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli.

Et hyppig mål på usikkerheten i resultatet for en variabel, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til den aktuelle variabelen i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.

Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. For et utvalg som er trukket etter Statistisk sentralbyrås utvalgsplan, vil usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.

 

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB