Døde

Til toppen

07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder 1966 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1966 , 1967 , 1968 ,

Valgt 1 av totalt 55

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 107

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny metode for beregning av tabellene, metoden er beskrevet i serien Notater 98/89 'Definisjoner og beregningsmetoder for dødelighetstabell'. Forventet levetid for begge kjønn under ett er beregnet på tilsvarende måte som for menn og kvinner hver for seg.