Døde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder 1966 - 2023

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
13.03.2024 08:00
Levende (per 100 000) ved alder x:
per 100 000
Andel døde (per 100 000) i alder x til x+1:
personer
Forventet gjenstående levetid (år) ved alder x:
år
Dødssannsynlighet for alder x (promille):
promille
Levende (per 100 000) ved alder x:
År
Andel døde (per 100 000) i alder x til x+1:
År
Forventet gjenstående levetid (år) ved alder x:
År
Dødssannsynlighet for alder x (promille):
År
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1966 , 1967 , 1968 ,

Valgt 1 av totalt 58

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 107

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Metoden for beregning av tallene er beskrevet i Notater 98/89 'Definisjoner og beregningsmetoder for dødelighetstabell'. Forventet levetid for begge kjønn under ett er beregnet på tilsvarende måte som for menn og kvinner hver for seg.