Døde

Til toppen

08393: Døde, døde under ett år og dødelighet, etter kjønn 1976 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1976 , 1977 , 1978 ,

Valgt 1 av totalt 45

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Døde per 1 000 middelfolkemengde

Se også standardberegnede rater, tabell 05382 i Statistikkbanken.