Norge har skilt seg ut sammenlignet med de fleste andre land ved at det ikke har dødd flere enn normalt under koronapandemien. Både i 2020 og i første halvår av 2021 døde det litt færre enn i årene før.

I 3. kvartal 2021 viser statistikken derimot at antall døde har gått litt opp. 10 176 personer døde, som er 460 flere enn i samme periode i fjor. Dermed har dødsraten – antall døde per 1 000 innbyggere – steget fra 1,8 til nesten 1,9. Dette er ofte et bedre mål på dødelighet fordi det tar hensyn til endringer i folketallet.

– Vi ser en liten økning i dødsraten for begge kjønn i aldersgruppene over 70 år. Kvinner over 90 år er unntaket, men det er nok tilfeldig. Økningen er ikke større enn at den likner endringer vi har sett i samme kvartal tidligere år, sier demograf Ane Tømmerås i SSB.

FIgur viser antall døde og døde per 100 000 i 3. kvartal 2011-2021

Korona kan ha utsatt en del dødsfall

Tømmerås påpeker at det er to ting som er viktig å huske på når en nå skal tolke dødelighetstallene. Det første er at antallet eldre i befolkningen stadig øker.

– Når det er flere eldre vil også antallet døde øke, selv om folk ikke har dårligere helse eller er mer utsatt for risiko enn før. Det endrer derfor ikke dødeligheten i befolkningen, altså hvor mange som dør i forhold til hvor mange vi er, sier Ane Tømmerås.

Det andre er at smitteverntiltakene under koronapandemien har beskyttet noen av de mest utsatte i samfunnet.

– Mange av de eldre blant oss har antagelig levd litt lenger enn de ville gjort hvis det ikke hadde vært en pandemi. De har vært mindre utsatt for smitte, også av andre sykdommer enn korona. Det kan ha ført til en noe lavere dødelighet i en periode, sier Ane Tømmerås.

Etter en slik periode med lavere dødelighet kan vi forvente en påfølgende periode med noe høyere dødelighet, fordi det da er flere personer med høyere risiko for å dø i samfunnet.

– Vi tror dette kan være en forklaring på den lille økningen i dødeligheten vi ser nå. Uansett har endringene i dødeligheten under koronapandemien vært innenfor det normale, sier Ane Tømmerås.

I grafikken under kan du sammenlikne dødsrater for 3. kvartal flere år bakover i tid.

Dødsrater