Fødte og døde

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women’s fertility in Norway

Covid-19 pandemien førte til de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid ifølge daværende statsminister Erna Solberg.

Økt fruktbarhet for første gang på 12 år

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,55 barn per kvinne i 2021, opp fra 1,48 i 2020. Det er første gang siden 2009 at tallet øker.

Flere døde enn på mange år

Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003.

Flere døde i 3. kvartal

Antall dødsfall i Norge økte i 3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i dødsraten er liten og forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet, spesielt i de eldre aldersgruppene.

Ingen overdødelighet i 2020

Det døde i overkant av 40 600 personer i 2020, en liten nedgang på tross for koronapandemien. Den lange trenden med stadig økende levealder fortsetter med uforminsket kraft.

Nok en gang rekordlav fruktbarhet

I 2020 ble det født 53 000 barn i Norge. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,48 barn per kvinne.

Her finner du ukentlige tall på antall døde

Spredningen av koronaviruset har økt etterspørselen etter hyppigere publiseringer av tall på dødsfall i Norge. Hver tirsdag klokken 08.00 vil du finne de nyeste ukestallene for døde her. Det understrekes at tallene er foreløpige.

Slik måles fruktbarhet i statistikken

Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Med utgangspunkt i en enkelt, men omfangsrik tabell, gjør forfatter Espen Søbye reisen gjennom Norges historie. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fødte og døde.

faktasider