Fødte og døde

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Flere døde i 3. kvartal

Antall dødsfall i Norge økte i 3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i dødsraten er liten og forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet, spesielt i de eldre aldersgruppene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fødte og døde.

faktasider