Fødte og døde

Statistikk

Adopsjoner
Statistikken viser antall adopterte barn i løpet av et år.
Døde
Statistikken viser hvor mange som dør per uke, måned og kalenderår.
Fødte
Statistikken viser antall fødte i løpet av et år.
Dødsårsaker
Statistikken tek sikte på å gi helsemyndigheiter ein oversikt over helsetilstanden i Noreg.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 15 av 15
 1. Hvor mange barn blir født hver dag?

  I 2023 ble det i gjennomsnitt født 142 barn per dag i Norge, men antall fødte varierer gjennom året. Flest ble født i juli, færrest ble født i desember.

 2. Marginal nedgang i fruktbarheten

  Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,40 barn per kvinne i 2023. En marginal nedgang fra 1,41 året før.

 3. Forventa levealder som før pandemien

  Forventa levealder for menn var 81,4 år i 2023. Det er et halvt år høyere enn i 2022 og på nivå med 2019, som var det siste året før koronapandemien.

 4. Rekordlav fruktbarhet i 2022

  Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022. Det er kraftig nedgang fra 1,55 året før, og det laveste som noen gang er målt i Norge.

 5. Forventa levealder falt i 2022

  Forventa levealder for menn var 80,9 år i 2022. Det er et fall på 0,7 år sammenligna med 2021, som er den største nedgangen fra ett år til det neste etter andre verdenskrig.

 6. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

  Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

 7. Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women’s fertility in Norway

  Covid-19 pandemien førte til de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid ifølge daværende statsminister Erna Solberg.

 8. Flere døde enn på mange år

  Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003.

 9. Økt fruktbarhet for første gang på 12 år

  Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,55 barn per kvinne i 2021, opp fra 1,48 i 2020. Det er første gang siden 2009 at tallet øker.

 10. Flere døde i 3. kvartal

  Antall dødsfall i Norge økte i 3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i dødsraten er liten og forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet, spesielt i de eldre aldersgruppene.

 11. Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  I 2020 ble det født 53 000 barn i Norge. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,48 barn per kvinne.

 12. Ingen overdødelighet i 2020

  Det døde i overkant av 40 600 personer i 2020, en liten nedgang på tross for koronapandemien. Den lange trenden med stadig økende levealder fortsetter med uforminsket kraft.

 13. Her finner du ukentlige tall på antall døde

  Hver tirsdag klokken 08.00 vil du finne de nyeste ukestallene for døde her. Vi understreker at tallene er foreløpige.

 14. Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

 15. Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Med utgangspunkt i en enkelt, men omfangsrik tabell, gjør forfatter Espen Søbye reisen gjennom Norges historie. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fødte og døde.