Døde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08373: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1981 - 2022

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
07.03.2023 08:00
Dødfødte (døde per 1000 fødte):
per 1000
Dødfødte + døde under 1 uke (døde per 1000 fødte):
per 1000
Under 24 timer (døde per 1000 levendefødte):
per 1000
Under 1 uke (døde per 1000 levendefødte):
per 1000
Under 4 uker (døde per 1000 levendefødte):
per 1000
4 uker - under 1 år (døde per 1000 levendefødte):
per 1000
I alt under 1 år (døde per 1000 levendefødte):
per 1000
Dødfødte (døde per 1000 fødte):
31.12.
Dødfødte + døde under 1 uke (døde per 1000 fødte):
31.12.
Under 24 timer (døde per 1000 levendefødte):
31.12.
Under 1 uke (døde per 1000 levendefødte):
31.12.
Under 4 uker (døde per 1000 levendefødte):
31.12.
4 uker - under 1 år (døde per 1000 levendefødte):
31.12.
I alt under 1 år (døde per 1000 levendefødte):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1981 , 1982 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 42

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årene 1956-1998 (1956-1995 for femårsperiodene) er tallene hentet fra NOS Helsestatistikk. Av den grunn kan tallene for døde under ett år pr. 1 000 levendefødte avvike fra de som er gitt i tabeller om døde og dødelighet som er hentet fra befolkningsstatistikken. Dødfødte og dødfødte + døde i løpet av første uke i 2020 ble rettet 21.10.2021.

statistikkvariabel

Dødfødte (døde per 1000 fødte)

Fødte uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.