Døde

Til toppen

08373: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1981 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1981 , 1982 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årene 1956-1998 (1956-1995 for femårsperiodene) er tallene hentet fra NOS Helsestatistikk. Av den grunn kan tallene for døde under ett år pr. 1 000 levendefødte avvike fra de som er gitt i tabeller om døde og dødelighet som er hentet fra befolkningsstatistikken. Dødfødte og dødfødte + døde i løpet av første uke i 2020 ble rettet 21.10.2021.

statistikkvariabel

Dødfødte (døde per 1 000 fødte)

Fødte uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.