Artikler om verdipapirer

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Husholdningene nettokjøpte aksjer Artikkel 23. mai

  Utviklingen i markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 0,8 prosent eller 29 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2024.

 2. Høye utbytteutbetalinger i 2023 Artikkel 22. februar

  Utviklingen i markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var tilnærmet flat gjennom 4. kvartal 2023.

2023

 1. Børsoppgang i 3. kvartal Artikkel 22. november

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 6,3 prosent, eller 232 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2023.

 2. Rekordhøyt utbytte Artikkel 22. august

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 2,7 prosent, eller 101 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2023.

 3. Negativ start på børsåret 2023 Artikkel 23. mai

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 2,1 prosent, eller 82 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2023.

 4. Godt utbytteår i 2022 Artikkel 22. februar

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 5,8 prosent, eller 212 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2022.

2022

 1. Børsnedgang Artikkel 22. november

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 6,6 prosent, eller 259 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2022.

 2. Nedgang på børsen Artikkel 22. august

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 5,7 prosent, eller 236 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2022.

 3. Positiv start på børsåret 2022 Artikkel 23. mai

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 9,3 prosent, eller 352 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2022.

 4. Sterk vekst i aksjemarkedet i 2021 Artikkel 21. februar

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 5,4 prosent, eller 195 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2021.

2021

 1. Oppgangen på børsen fortsetter Artikkel 19. november

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 4,2 prosent, eller 144 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2021.

 2. Økt utbytte i 1. halvår 2021 Artikkel 23. august

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 6,4 prosent, eller 207 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2021.