Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 4. kvartal 2021 utgjorde 6 574 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 3,7 prosent, eller 232 milliarder kroner sammenlignet med 3. kvartal 2021.

Noterte aksjer og obligasjoner øker

Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 795 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 539 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2021. Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom kvartalet. Noterte aksjer økte med 5,4 prosent tilsvarende 195 milliarder kroner, mens obligasjoner økte med 1,3 prosent eller 34 milliarder kroner.

Gjennom 2021 økte markedsverdien av noterte aksjer med 29,0 prosent, sammenlignet med 7,9 prosent i 2020.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Høyere nettokjøp av noterte aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for totalt 130 milliarder kroner i 4. kvartal 2021. Dette er 124 milliarder kroner mer enn kvartalet før. Årsaken til den store økningen skyldes hovedsakelig på grunn av en stor børsnotering i starten av kvartalet. Finansielle foretak og offentlig forvaltning nettokjøpte for henholdsvis 18,6 og 3,1 milliarder kroner. Utlandet nettokjøpte mest for 77,0 milliarder kroner, mens husholdningene nettosolgte for 0,6 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer for totalt 1,0 milliard kroner gjennom 2021, mens de nettokjøpte for 10,3 milliarder kroner i 2020.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene

Økt avkastning på verdipapirer

Den totale avkastningen på verdipapirer i 2021 var på 175 milliarder kroner. Dette er en økning på 21,6 prosent, eller 31 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

Den totale avkastningen på verdipapirer i løpet av 2. halvår 2021 var på 73,6 milliarder kroner. Dette fordelte seg på 54,8 milliarder kroner i utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis, og 18,8 milliarder kroner i renteutbetalinger fra obligasjoner og sertifikater.

Figur 3. Avkastning på verdipapirer