Publisert Tittel Åpne
20. mai 2021 Oppgang på børsen Artikkel
19. februar 2021 Økte aksjeemisjoner Artikkel
20. november 2020 Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer etter børsuro Artikkel
20. august 2020 Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020 Artikkel
22. mai 2020 Kraftig nedgang i noterte aksjer Artikkel
20. februar 2020 Rekordutbytte i 2019 Artikkel
21. november 2019 Moderat verdiøkning Artikkel
22. august 2019 Økt utbytte i 1. halvår 2019 Artikkel
22. mai 2019 Kraftig verdiøkning etter det store fallet Artikkel
22. februar 2019 Rekordutbytte tross kraftig verdifall Artikkel
23. november 2018 Fortsatt verdiøkning Artikkel
24. august 2018 Kraftig verdistigning og økt utbytte på noterte aksjer Artikkel
24. mai 2018 Moderat vekst i verdien av noterte aksjer Artikkel
22. februar 2018 Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer Artikkel
22. november 2017 Kraftig verdiøkning for noterte aksjer Artikkel
22. august 2017 Økt utbytte for noterte aksjer Artikkel
22. mai 2017 Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden Artikkel