Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 1. kvartal 2022 utgjorde 6 980 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 6,2 prosent, eller 406 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal 2021.

Noterte aksjer og obligasjoner øker

Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom 1. kvartal 2022. Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 4 147 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 585 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Noterte aksjer økte med 9,3 prosent tilsvarende 352 milliarder kroner. Denne økningen var hovedsakelig drevet av selskaper innenfor oljenæringen. Obligasjoner økte med 1,8 prosent eller 46 milliarder kroner.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Husholdningene kjøper aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for 11,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2022. Finansielle foretak stod for halvparten av dette med 5,9 milliarder kroner etterfulgt av ikke-finansielle foretak som nettokjøpte for 3,4 milliarder kroner. Offentlig forvaltning nettosolgte for 2,1 milliarder kroner mens utlandet nettokjøpte for 3,2 milliarder kroner.

Husholdningene hadde før dette kvartalet nettosolgt noterte aksjer i de to siste kvartalene. I løpet av dette kvartalet nettokjøpte de for 1,3 milliarder kroner.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene

Utlandet største eier av aksjer

Ved utgangen av 1. kvartal 2022 eide utlandet noterte aksjer for 1 672 milliarder kroner. Dette er en økning på 6,5 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Utlandet er den største eieren av noterte aksjer og eide 40 prosent av den totale beholdningen ved utgangen av kvartalet. Til sammenligning så eide husholdningene noterte aksjer for 169 milliarder kroner.

Finansielle foretak er den største eieren av obligasjoner med en beholdning på 1 543 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Dette tilsvarer 60 prosent av den totale beholdningen. Til sammenligning så eide utlandet obligasjoner for 815 milliarder kroner.

Figur 3. Beholdning av noterte aksjer hos husholdningene