Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 3. kvartal 2023 var på 6 960 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en oppgang på 4,2 prosent, eller 279 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Etter to kvartaler med beholdningsnedgang på de noterte aksjene økte beholdningsverdien gjennom det tredje kvartalet. Markedsverdien var på 3 913 milliarder kroner ved kvartalets slutt. Sammenlignet med kvartalet før er dette en oppgang på 6,3 prosent.

- En stigende oljepris har vært en viktig årsak til at markedsverdien på de noterte aksjene gikk opp i 3. kvartal, sier Steven Chun Wei Got, rådgiver i seksjon for finansmarkedsstatistikk.  

Markedsverdien av obligasjoner økte med 1,6 prosent fra 2 755 til 2 799 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Utlandet nettosolgte noterte aksjer

Det ble nettosolgt noterte aksjer for 8,4 milliarder kroner gjennom kvartalet. Finansielle foretak nettokjøpte mest for 2,3 milliarder kroner, mens utlandet nettosolgte mest for 8,0 milliarder kroner. Et pågående tilbakekjøpsprogram og innløsning av aksjer er blant annet årsakene til nettosalget til utlandet denne perioden. Utlandet har nå nettosolgt i fem sammenhengende kvartaler. Eierandelen til utlandet har holdt seg stabilt på 41 prosent i en lengre periode til tross for nettosalgene.

Markedsverdien av noterte aksjer hos husholdningene økte til 162 milliarder kroner. Dette kvartalet nettosolgte de noterte aksjer for 1,5 milliarder kroner og markerer samtidig slutten på rekken med nettokjøp de seks foregående kvartalene.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene