Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 3. kvartal 2022 utgjorde 6 541 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en nedgang på 3,2 prosent, eller 217 milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal 2022. 

Skatteforslag sendte aksjer ned

Beholdningsverdien til noterte aksjer falt gjennom kvartalet. Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 652 milliarder kroner. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en nedgang på 6,6 prosent. Markedsverdien av noterte aksjer har nå falt i to sammenhengende kvartaler. En av årsakene til nedgangen denne perioden skyldes regjeringens forslag om innføring av grunnrenteskatt på havbruk som ble presentert i slutten av september. Dette sendte markedsverdien til flere av sjømatselskapene på børsen ned.


Markedsverdien av obligasjoner økte med 2 prosent fra 2 601 til 2 653 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Lavere beholdning hos husholdningene

Det ble nettosolgt noterte aksjer for 18 milliarder kroner gjennom kvartalet. Hovedårsaken til dette skyldes at det var en stor innløsning i perioden. Ikke-finansielle foretak nettokjøpte mest for 3 milliarder kroner. Offentlig forvaltning nettosolgte mest for 13 milliarder kroner, mens utlandet nettosolgte for 12 milliarder kroner.

Markedsverdien av noterte aksjer hos husholdningene var på 145 milliarder kroner og de nettokjøpte for litt under 1,1 milliarder kroner. Sammenlignet med forrige kvartal er beholdningen redusert med 5 prosent.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene

Utlandet og finansielle foretak de største eierne

Ved utgangen av kvartalet var 80 prosent av markedsverdien av noterte aksjer utstedt av ikke-finansielle foretak. Finansielle foretak og utlandet stod for henholdsvis 12 og 7 prosent. For obligasjoner var finansielle foretak den største utstederen etterfulgt av offentlig forvaltning. Disse stod for henholdsvis 43 og 26 prosent.  

Når det gjelder eierfordelingen på disse to verdipapirene er utlandet den største eieren av noterte aksjer, mens finansielle foretak er den største eieren av obligasjoner.