Verdipapirmarkeder

Statistikk

Aksjer og kapitalutdelinger
Statistikken gir oversikt over eierskap og utbytte i norske aksje- og allmennaksjeselskaper
Verdipapirer
Statistikken gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer.
Verdipapirfond
Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 25 av 25
 1. Godt år for verdipapirfondene

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 119 milliarder kroner i 4. kvartal 2023. Med dette har andelskapitalen til verdipapirfondene økt med 315 milliarder kroner gjennom kalenderåret 2023.

 2. Høye utbytteutbetalinger i 2023

  Utviklingen i markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var tilnærmet flat gjennom 4. kvartal 2023.

 3. Stabil andelskapital hos verdipapirfondene

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond forble om lag uendret gjennom 3. kvartal 2023. I løpet av kvartalet ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 25 milliarder kroner.

 4. Børsoppgang i 3. kvartal

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 6,3 prosent, eller 232 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2023.

 5. Kraftig negativt årsresultat for verdipapirfondene i 2022

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 336 milliarder kroner sammenlignet med 2021. I løpet av året falt eiendelene med 174 milliarder kroner.

 6. Økt andelskapital hos verdipapirfondene

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 75 milliarder kroner i 2. kvartal 2023. I løpet av kvartalet ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 8,2 milliarder kroner.

 7. Rekordhøyt utbytte

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 2,7 prosent, eller 101 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2023.

 8. Positiv start på året for verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 117 milliarder kroner i 1. kvartal 2023. I løpet av kvartalet ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 10,2 milliarder kroner.

 9. Negativ start på børsåret 2023

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 2,1 prosent, eller 82 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2023.

 10. Negativ avkastning og nettoinnløsninger i 2022

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 61 milliarder kroner i 4. kvartal 2022. Sammenlignet med 4. kvartal 2021 har derimot andelskapitalen gått ned med 171 milliarder kroner.

 11. Godt utbytteår i 2022

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 5,8 prosent, eller 212 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2022.

 12. Videre nedgang for verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 21 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Gjennom årets tre første kvartaler har andelskapitalen dermed gått ned med 232 milliarder kroner.

 13. Børsnedgang

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 6,6 prosent, eller 259 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2022.

 14. Høyere overskudd for verdipapirfondene i 2021

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond økte med 103 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

 15. Nedgang i forvaltningskapitalen

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 136 milliarder kroner i 2. kvartal 2022. I kvartalet ble det nettosolgt verdipapirfondsandeler til en verdi av 61 milliarder kroner.

 16. Nedgang på børsen

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 5,7 prosent, eller 236 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2022.

 17. Positiv start på børsåret 2022

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 9,3 prosent, eller 352 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2022.

 18. Nedgang tross nettotegninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 75 milliarder kroner i 1. kvartal 2022. Samtidig ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 17 milliarder kroner.

 19. Rekordhøye nettotegninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 85 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2021. Med dette har andelskapitalen til verdipapirfondene økt med 283 milliarder kroner i kalenderåret 2021.

 20. Sterk vekst i aksjemarkedet i 2021

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 5,4 prosent, eller 195 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2021.

 21. Oppgangen på børsen fortsetter

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 4,2 prosent, eller 144 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2021.

 22. Uendret andelskapital hos verdipapirfondene

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond forble omtrent uendret gjennom 3. kvartal 2021. Samtidig ble det nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 22 milliarder kroner.

 23. Svakere overskudd for verdipapirfondene i 2020

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 83 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

 24. Nettotegningene i verdipapirfond fortsetter

  Totalt gjennom første halvår 2021 har det blitt nettokjøpt norskregistrerte verdipapirfondsandeler for 82 milliarder kroner. Nettotegningene i aksjefond alene står for 49 milliarder kroner.

 25. Økt utbytte i 1. halvår 2021

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 6,4 prosent, eller 207 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet verdipapirmarkeder