Verdipapirmarkeder

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5

Oppgangen på børsen fortsetter

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 4,2 prosent, eller 144 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2021.

Uendret andelskapital hos verdipapirfondene

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond forble omtrent uendret gjennom 3. kvartal 2021. Samtidig ble det nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 22 milliarder kroner.

Svakere overskudd for verdipapirfondene i 2020

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 83 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

Nettotegningene i verdipapirfond fortsetter

Totalt gjennom første halvår 2021 har det blitt nettokjøpt norskregistrerte verdipapirfondsandeler for 82 milliarder kroner. Nettotegningene i aksjefond alene står for 49 milliarder kroner.

Økt utbytte i 1. halvår 2021

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 6,4 prosent, eller 207 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet verdipapirmarkeder