Verdipapirmarkeder

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 14 av 14
Videre nedgang for verdipapirfond

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 21 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Gjennom årets tre første kvartaler har andelskapitalen dermed gått ned med 232 milliarder kroner.

Børsnedgang

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 6,6 prosent, eller 259 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2022.

Høyere overskudd for verdipapirfondene i 2021

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond økte med 103 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

Nedgang i forvaltningskapitalen

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 136 milliarder kroner i 2. kvartal 2022. I kvartalet ble det nettosolgt verdipapirfondsandeler til en verdi av 61 milliarder kroner.

Nedgang på børsen

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 5,7 prosent, eller 236 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2022.

Nedgang tross nettotegninger

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 75 milliarder kroner i 1. kvartal 2022. Samtidig ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 17 milliarder kroner.

Positiv start på børsåret 2022

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 9,3 prosent, eller 352 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2022.

Rekordhøye nettotegninger

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 85 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2021. Med dette har andelskapitalen til verdipapirfondene økt med 283 milliarder kroner i kalenderåret 2021.

Sterk vekst i aksjemarkedet i 2021

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 5,4 prosent, eller 195 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2021.

Uendret andelskapital hos verdipapirfondene

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond forble omtrent uendret gjennom 3. kvartal 2021. Samtidig ble det nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 22 milliarder kroner.

Oppgangen på børsen fortsetter

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 4,2 prosent, eller 144 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2021.

Svakere overskudd for verdipapirfondene i 2020

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 83 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

Nettotegningene i verdipapirfond fortsetter

Totalt gjennom første halvår 2021 har det blitt nettokjøpt norskregistrerte verdipapirfondsandeler for 82 milliarder kroner. Nettotegningene i aksjefond alene står for 49 milliarder kroner.

Økt utbytte i 1. halvår 2021

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 6,4 prosent, eller 207 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet verdipapirmarkeder