Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 2. kvartal 2023 var på 6 681 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en nedgang på 2,0 prosent, eller 136 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Beholdningsverdien til noterte aksjer falt gjennom årets andre kvartal. Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 681 milliarder kroner. Sammenlignet med kvartalet før er dette en nedgang på 2,7 prosent.

Markedsverdien av obligasjoner falt med 1,3 prosent fra 2 790 til 2 755 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Dette skyldes hovedsakelig en større innløsning i løpet av perioden.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Husholdningene og utlandet i motsatt retning

Det ble nettosolgt noterte aksjer for 54,8 milliarder kroner gjennom kvartalet. Det høye nettosalget skyldes at det har vært en stor innløsning mot slutten av kvartalet. Finansielle foretak nettokjøpte mest for 11,5 milliarder kroner, mens offentlig forvaltning nettosolgte mest for 35,9 milliarder kroner.

Markedsverdien av noterte aksjer hos husholdningene var på 157 milliarder kroner. Dette er en liten nedgang sammenlignet med forrige kvartal. Dersom man ser på transaksjonene så har husholdningene nettokjøpt i seks sammenhengende kvartaler. De nettokjøpte for 2,4 milliarder kroner i løpet av det siste kvartalet.

I motsetning til husholdningene så har utlandet nettosolgt noterte aksjer i fire sammenhengende kvartaler. I løpet av denne perioden har de nettosolgt for nesten 57 milliarder kroner. Det er aksjer i oljeselskaper som har blitt mest nettosolgt. Til tross for det store nedsalget så har den totale eierandelen til utlandet holdt seg relativt flat på 41 prosent i en lengre periode.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene. Millioner kroner

 

Høye utbytteutbetalinger

Det ble til sammen utbetalt 171 milliarder kroner i utbytte fra noterte aksjer i løpet av første halvår 2023. Det er 69 milliarder kroner høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Det har aldri vært registrert høyere utbytte i løpet av et halvår siden statistikken startet i 2012. Noe av forklaringen til de høye utbyttene er gode resultater hos selskapene.

De største mottakerne av utbyttene dette halvåret var offentlig forvaltning og utlandet på henholdsvis 68 og 64 milliarder kroner. Til sammenligning så fikk husholdningene utbetalt 7 milliarder kroner.

Figur 3. Utbytte fra noterte aksjer. Millioner kroner