Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 3. kvartal 2021 utgjorde 6 342 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 3,1 prosent, eller 188 milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Noterte aksjer fortsetter å øke

Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 600 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 505 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2021. Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom kvartalet. Noterte aksjer økte med 4,2 prosent tilsvarende 144 milliarder kroner, mens obligasjoner økte med 1,5 prosent eller 36 milliarder kroner. Økningen i markedsverdien av noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av kvartalet.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Husholdningene nettosolgte noterte aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for totalt 5,9 milliarder kroner i 3. kvartal 2021. Både finansielle foretak og offentlig forvaltning nettosolgte for henholdsvis 5,0 og 6,4 milliarder kroner. Utlandet nettokjøpte for 18,7 milliarder kroner, mens husholdningene nettosolgte for 1,3 milliarder kroner.
Husholdningene hadde i alle seks kvartaler siden starten på børsuroen i 1. kvartal 2020 nettokjøpt noterte aksjer. Markedsverdien av beholdningen var på 153 milliarder kroner ved slutten av 3. kvartal 2021.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene

Utlandet nettokjøpte mest obligasjoner

I løpet av 3. kvartal 2021 ble det nettokjøpt obligasjoner for til sammen 37,4 milliarder kroner. Utlandet stod for den største andelen og nettokjøpte for 27,7 milliarder kroner. Til sammenligning nettokjøpte utlandet for 2,9 milliarder kroner forrige kvartal. Finansielle foretak er den største eiersektoren av obligasjoner og markedsverdien av beholdningen var på 1 504 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. I løpet av kvartalet nettokjøpte sektoren for 2,2 milliarder kroner, mens det ble nettosolgt for 69 milliarder kroner forrige kvartal.

Figur 3. Nettokjøp/ salg av obligasjoner