Variabeldefinisjon

Slakt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Slakt
Definisjon Kroppen av et dyr etter slakting og slaktebehandling
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Kroppen av et dyr etter avblødning, uttak av innvoller, avskjæring av lemmer, hode, hale, jur mv. Slakt, med unntak av svin, skal også være avhudet.
 
Statistisk enhet Dyr
Ekstern kilde Mattilsynet
Statistikkemne 10.07.10 - Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
Statistikk Slakt, kontrollert
Sensitivitet Sensitiv