Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Humanitære behov i Norge. Status 2022

Denne rapporten drøfter utbredelsen av humanitære behov i Norge, og hvilke grupper i befolkningen som er mest utsatt.

900 000 nordmenn vil ikke klare en stor uforutsett utgift

Nesten en av fem nordmenn har ikke råd til materielle goder som å gå til tannlegen eller skifte ut utslitte møbler.

Partiene mottok nesten 140 millioner i bidrag

Selv om 64 prosent av de politiske partienes samlede inntekter var offentlig støtte, mottok de i 2021 også 140 millioner i bidrag. Det var nesten 80 millioner mer enn året før og 45 millioner mer enn forrige valgår (2019).

Strømstøtten hindret ny pristopp for husholdningene i 2. kvartal

Den gjennomsnittlige strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtte, var på 137,3 øre/kWh i 2. kvartal. Det er en liten økning fra forrige kvartal, men lavere enn toppen i 4. kvartal 2021.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Utenrikshandel med varer
  2. Elektrisitet
  3. Elektrisitetspriser
  4. Omsetning i varehandel

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no