Artiklar om føretak

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Fleire høgvekstføretak i 2023 Artikkel 26. juni

  Det var 21 400 høgvekstføretak i 2023, ei auke på 14 prosent frå 2022. Samstundes vart talet på føretak med stor nedgang nær 9 prosent lågare og enda på 24 400. Dei større og eldre føretaka bidreg mest til denne utviklinga. Det var og høge tal for nye føretak med aktivitet i 2023, grunna mange reaktiveringar - berre 2021 låg høgare.

 2. Svakaste 1. kvartal sidan 2013 Artikkel 14. mai

  Det vart registrert 15 690 nye føretak i 1. kvartal 2024, eit fall på 23 prosent sidan 1. kvartal 2023. Innan bygg og anlegg og omsetting og drift av eigedom er etableringstakta like låg som under finanskrisa i 2009.

 3. Etableringstakta attende til nivået før pandemien Artikkel 7. februar

  Det vart registrert 16 192 nye føretak i 4. kvartal 2023, ein nedgang på 11 prosent frå 4. kvartal 2022. Dermed har etableringstakta gått attende om lag til nivået før pandemien.

2023

 1. Etableringstakta henta seg inn igjen i 3. kvartal Artikkel 8. november

  Det vart registrert 17 062 nye føretak i 3. kvartal 2023, om lag same nivå som 3. kvartal 2022. Dermed henta etableringstakta seg inn etter eit svakt 2. kvartal, og ligg no klårt høgare enn før pandemien.

 2. Langt færre nye aksjeselskap i 2. kvartal Artikkel 8. august

  Det vart registrert 15 277 nye føretak i 2. kvartal 2023, ein nedgang på 12 prosent sidan 2. kvartal 2022. For aksjeselskap er nedgangen særleg stor – 20 prosent færre føretak av denne selskapsforma blei etablert.

 3. Rekordhøg etablering av private helse- og sosialtenester Artikkel 5. mai

  Det vart registrert 20 387 nye føretak i 1. kvartal 2023, ein auke på 6 prosent sidan 1. kvartal 2022. Innan private helse- og sosialtenester var auka på heile 45 prosent.

 4. Talet på nyetableringar tilbake til normalen Artikkel 7. februar

  Det vart registrert 18 131 nye føretak i 4. kvartal 2022. Det er ein nedgang på 6 prosent sidan 4. kvartal 2021.

2022

 1. No fell talet på nyetableringar Artikkel 8. november

  Det vart registrert 17 119 nye føretak i 3. kvartal 2022, ein nedgang på 5 prosent sidan 3. kvartal 2021. Med unntak av det kriseprega 2. kvartal 2020, må vi attende til 3. kvartal 2019 for å finne ei lågare etableringstakt.

 2. Kun 1 av 3 enkeltpersonforetak aktive etter 1 år Artikkel 13. september

  I 2020 var 44 prosent av foretakene etablert året før, fortsatt aktive. Overlevelsen var svakest for enkeltpersonforetak med kun 34 prosent aktive etter 1 år, mens for aksjeselskap var den 60 prosent. Blant foretak etablert 5 år tidligere var kun ett av seks enkeltpersonforetak fortsatt aktive i 2020.

 3. Mange nyetableringar trass energikrise Artikkel 11. august

  Det vart registrert 17 275 nye føretak i 2. kvartal 2022, ein nedgang på 8 prosent sidan 2. kvartal 2021. Det var likevel det nest høgaste talet registrert i noko 2. kvartal sidan målinga starta i 2001.

 4. Trått kvartal for varehandelen Artikkel 5. mai

  Det vart registrert 1 488 nye føretak innan varehandel og reparasjon av motorvogner i 1. kvartal 2022, det lågaste talet registrert i noko kvartal sidan målinga starta i 2001. Transport og lagring hadde på si side sitt sterkaste 1. kvartal.

 5. Kulturlivet augnar korona-håp Artikkel 7. februar

  Det vart registrert 1 561 nye føretak innan kultur, underhaldning og fritid i 4. kvartal 2021, det nest høgaste talet registrert i noko kvartal. Transport og lagring hadde ei like sterk utvikling, medan utviklinga i varehandelen var heller svak.

2021

 1. Talet på nye føretak flatar ut Artikkel 5. november

  Det vart registrert 18 069 nye føretak i 3. kvartal i år. Det er ei svak auke på 2 prosent frå 3. kvartal 2020, men 4 prosent færre enn førre kvartal.

 2. Svakere overlevelse for enkeltpersonforetak Artikkel 27. september

  I 2019 var 28 prosent av de 54 539 foretakene som ble etablert fem år tidligere, fortsatt aktive. Allerede året etter etablering var 52 prosent av dem inaktive. Overlevelsen for enkeltpersonforetak var noe svakere i 2019 enn i 2018.

 3. Nær 19 000 nye føretak i andre kvartal Artikkel 5. august

  Det vart registrert 18 837 nye føretak i 2. kvartal i år. Dette er det høgaste talet på nye føretak i 2. kvartal noko år, heile 26 prosent fleire enn i 2. kvartal 2020, men 9 prosent færre enn det førre kvartalet.