Publisert Tittel Åpne
5. februar 2021 Høgste talet på nye føretak sidan målingane starta Artikkel
6. november 2020 Langt fleire nye føretak i roleg korona-periode Artikkel
5. august 2020 Liten nedgang i talet på nye føretak trass korona-krise Artikkel
8. februar 2019 Færre nyetableringar i Rogaland Artikkel
13. november 2018 Nyetablering av aksjeselskap forbi toppen Artikkel
20. august 2018 Færre nye føretak Artikkel
14. mai 2018 Færre nye føretak Artikkel
2. mai 2018 Auken i nyetableringar held fram Artikkel
9. februar 2018 Fleire nye føretak Artikkel
9. november 2017 Færre nye føretak Artikkel
19. september 2017 Framleis flest aksjeselskap og einskildpersonføretak Artikkel
9. august 2017 Nesten 15 000 nye føretak Artikkel
9. mai 2017 Fleire nye føretak Artikkel
5. mai 2017 Auken i nyetableringar held fram Artikkel
1. november 2016 Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette Artikkel
23. september 2016 Einskildpersonføretak og aksjeselskap i fleirtal Artikkel