Artiklar om opna konkursar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Nedgang i talet på konkursar Artikkel 29. april

  I årets første kvartal vart det opna 1 133 konkursar. Dette er ein nedgang på 14 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var nedgangen på 184 konkursar.

 2. 4 517 konkursar i 2023 Artikkel 26. januar

  Det vart registrert langt fleire konkursopningar i 2023 enn i året før. Også tala for 4. kvartal 2023 viser ein auke frå same periode i 2022.

2023

 1. Auke i talet på konkursar Artikkel 25. oktober

  I tredje kvartal i år vart det opna 946 konkursar. Dette er ein auke på 13 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Agder var det fylke med størst prosentvis oppgang.

 2. Fleire konkursar Artikkel 14. august

  Talet på konkursar fortset å auke. Det vart opna 1 068 konkursar i 2. kvartal i år, 14 prosent fleire enn i det same kvartalet i fjor.

 3. 40 prosent auke i talet på konkursar Artikkel 25. april

  Auken i talet på konkursar varer ved. Ikkje sidan første kvartal 2019 har det vore registrert tilsvarande høge tal. I første kvartal i år vart det registrert 1317 konkursopningar.

 4. Fleire konkursar i 2022 Artikkel 25. januar

  Det vart registrert fleire konkursopningar i 2022 enn i året før. Også tala for 4. kvartal viser ein auke frå same periode i 2021.

2022

 1. Stor auke i talet på konkursar Artikkel 27. oktober

  I 3. kvartal i år vart det opna 835 konkursar. Dette er ein auke på 26,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var auken på 175 konkursar. Talet på konkursar i 2020 og 2021 var svært låge samanlikna med 2019, grunna pandemien.

 2. Uendra tal på konkursar Artikkel 12. august

  Det vart opna 934 konkursar i 2. kvartal i år. Det er tilnærma same tal som for 2. kvartal 2021.

 3. Talet på konkursar aukar Artikkel 4. mai

  I fyrste kvartal i år vart det opna 938 konkursar, som er en auke på 12 prosent samanlikna med fyrste kvartal i 2021. Samanlikna med fjerde kvartal 2021 er auka 6 prosent.

 4. Færre til skifteretten i fjor Artikkel 26. januar

  Det vart registrert færre opna konkursar i 2021 enn i året før. Også talet på konkursar i 4. kvartal i fjor viser ein nedgang frå same periode i 2020.

2021

 1. Stor nedgang i talet på konkursar Artikkel 27. oktober

  I tredje kvartal i år vart det opna 660 konkursar. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var nedgangen på 140 konkursar.