Artiklar om opna konkursar

Artiklar, analysar og publikasjonar


2021

Artikkel / 27. oktober 2021

Stor nedgang i talet på konkursar

I tredje kvartal i år vart det opna 660 konkursar. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var nedgangen på 140 konkursar.