I Agder var auka på 76 prosent, viser statistikken. Målt i absolutte tal var oppgangen størst i Viken med 38 fleire konkursar samanlikna med 3. kvartal 2022. I Vestland, Innlandet, Møre og Romsdal og Rogaland gjekk talet på konkursar ned.

823 av konkursane i 3. kvartal var føretakskonkursar (eksklusive einskildpersonføretak). Vel ein fjerdedel av dessa var innanfor byggje- og anleggsverksemd.

Dei resterande 123 konkursane omfattar einskildpersonføretak og personlege konkursar. Her gjekk talet ned med 5 prosent. Eit av tre einskildpersonføretak som gjekk konkurs, dreiv innanfor byggje- og anleggsverksemd.

Figur 1. Opna konkursar, etter type konkurs og kvartal